ส่งข้อความ
รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
WUXI HALIES HYDRAULIC PUMP INC 86-510-8788-3666 jshanlishi@jshanlishi.com
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - บริษัท ของเราเข้าร่วมงาน PTC 2013 --Shanghai

บริษัท ของเราเข้าร่วมงาน PTC 2013 --Shanghai

December 4, 2013
Halies ของ บริษัท ของเราเข้าร่วมงานแสดงสินค้า PTC 2013 ในเซี่ยงไฮ้ห้องนิทรรศการคือ E2-C3

ผลิตภัณฑ์และพนักงานของเราในงาน PTC: