ส่งข้อความ
รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
WUXI HALIES HYDRAULIC PUMP INC 86-510-8788-3666 jshanlishi@jshanlishi.com
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

December 5, 2013
บริษัท ของเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้และตอนนี้เรากำลังพัฒนาชิ้นส่วนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูง

A3H145:

A10VSO28-52 SWASH PLATE:

AP5S:

DNB08:

ERR090: